×

Menu
Shoqëria “BRUNES” Sh.P.K, një shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar e që funksionon në përputhje me legjislacionin shqiptar, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi NIPT: K37125203H, me seli në Durrës, Xhafzotaj.
X

Të dhënat tuaja gjatë kësaj procedure janë konfidenciale, siç janë shkruar dhe në rregulloren tonë të privatësisë këtu: rregulla privatësie.